Categoria General

  

Secció per a resoldre els dubtes del socis

   

Recull de tota la legislació disponible a l'associació.

   

Recursos      

   

Secció de notícies relatives a l'associació.

Foros per tractar diferents temes i poder decidir si es fa una enquesta per tal de decidir la postura de l'associació.

Formació o manuals d'ajuda sobre distints temes.

Aquest és el foro per no saturar el de consultes i notícies amb opinions personals i poder fer les crítiques que cadascú estime pertinents a la nostra associació, a la Conselleria o a qualsevol altre estament.

En aquest apartat estaran tots els materials i fotos de les últimes jornades d'ADIP-PV celebrades.

Guies del Moodle com a ferramenta educativa per al professorat.