Aquest és el foro per no saturar el de consultes i notícies amb opinions personals i poder fer les crítiques que cadascú estime pertinents a la nostra associació, a la Conselleria o a qualsevol altre estament.