Foros per tractar diferents temes i poder decidir si es fa una enquesta per tal de decidir la postura de l'associació.