Per poder parlar de totes les coses que afecten als centres incomplets